Denna tobaksprodukt skadar hälsan och är beroendeframkallande.